TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
HỆ THỐNG TRA CỨU VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

Tra cứu Chứng chỉ Tiếng Anh

Nhập số hiệu phôi để tra cứu kết quả
cần check vào ô trên để tiếp tục